Społeczeństwo w obiektywie

„Społeczeństwo w obiektywie” do 15 grudnia 2021


Zgloszenia do 15 grudnia 2021. Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłaszają VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Nagrody:

Zwycięzcom nagrodzonych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po rozstrzygnięciu konkursu najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Strona konkursu fotograficznego: https://soc.usz.edu.pl/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-spoleczenstwo-w-obiektywie/