Świat zwierząt daleki od uzależnień

„Świat zwierząt daleki od uzależnień” do 15 maja 2023


Zgloszenia do 15 maja 2023. VII ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Świat zwierząt daleki od zależnień!”, zwany dalej konkursem, jest zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” przy współudziale
Domu Kultury „Sokół” pod patronatem Burmistrza Strzyżowa.

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów w dwóch grupach wiekowych. Udział w nim może wziąć każdy fotograf, miłośnik zwierząt i przyrody, który lubi kreować wizerunki tematyczne.

Celem konkursu jest propagowanie wartości artystycznych i codziennej rzeczywistości zamkniętych w kadrze, które w swoim wymiarze pozwalają nam rozwijać pasję w oderwaniu od uzależnień współczesności. W swoim wyrazie fotografia ma ukazywać świat zwierząt (domowych i dzikich), które pozytywnie wpływają na nasze zainteresowania i odsuwają od nas groźbę wpadnięcia w szpony szkodliwych nałogów. Fotografia i jej walor artystyczny powinny w sposób oczywisty oddziaływać na uczucia i wywoływać pozytywne emocje u widza, popularyzując sztukę fotografii oraz alternatywny świat, daleki od uzależnień. W swoim wyrazie powinna inspirować, jak w otoczeniu przyrody i zwierząt można uniknąć pułapek uzależnienia mnożących każdego dnia oraz wskazywać, że pasja ułatwia nam rezygnację z negatywnych zachowań i wpadnięcia w szkodliwy nałóg.

Nagrody:

W grupie I do lat 18 dla młodzieży:
• I miejsce – bon o wartości 700 zł
• II miejsce – bon o wartości 500 zł
• III miejsce – bon o wartości 300 zł.

W grupie II dla dorosłych:
• I miejsce – bon o wartości 1.000 zł
• II miejsce – bon o wartości 600 zł
• III miejsce – bon o wartości 400 zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://zakorzenieniwkulturze.pl/wydarzenie/vii-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-swiat-zwierzat-daleki-od-uzaleznien/