Klimaty Częstochowy 2022

Konkurs fotograficzny „Klimaty Częstochowy 2022” do 18 października


Zgłoszenia do 18 października 2022. Celem „Klimatów Częstochowy ”, konkursu fotograficznego organizowanego przez Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy jest ukazanie walorów kulturowych, architektonicznych, przyrodniczych i turystycznych Częstochowy. Zamiarem organizatora jest pozyskanie i prezentacja fotografii obrazujących zainteresowanie przejawami życia w jego różnorodnych dziedzinach. Mile widziane jest niebanalne potraktowanie „klimatów”, gdzie głównym motywem jest człowiek, środowisko, w którym żyje oraz wydarzenia, w jakich uczestniczy.

Nagrody:

Łączna pula nagród to 3700 zł, a wyboru najlepszych zdjęć dokona Jury w składzie: Justyna Janus, Kamila Skorek, Dariusz Gawroński oraz Łukasz Stacherczak.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.klimatyczestochowy.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-15-klimatach/