V edycja konkursu „Odkrywamy nasze dziedzictwo”

V edycja konkursu „Odkrywamy nasze dziedzictwo” do 2 lipca 2024


Zgłoszenia do 2 lipca 2024. Celem tegorocznej edycji konkursu jest rozbudzenie wnikliwego oka fotografów i fotografek w poszukiwaniu elementów przestrzeni budujących tożsamość miast, miasteczek i wsi naszego regionu. Zachęcamy do zwrócenia uwagi na kompozycję: placów, ulic, parków, alei, dróg, a także wartości naszego lokalnego krajobrazu.

Na konkurs mogą zostać nadesłane fotografie przedstawiające układy urbanistyczne lub ruralistyczne, które m.in. eksponują formy zabudowy, przestrzeni, krajobrazu kulturowego, zabytkowy charakter przestrzeni i ład przestrzenny.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres: dziedzictwo@mazovia.pl:
– jedno zdjęcie nawiązujące do tegorocznego tematu konkursu, wykonane na terenie województwa mazowieckiego w 2024 roku. Plik zdjęcia należy opisać nazwą miejscowości w której wykonano zdjęcie;
– podpisany elektronicznie formularz zgłoszeniowy (lub jego skan). Plik należy opisać imieniem i nazwiskiem.

Z udziału w konkursie wyłącza się osoby zajmujące się profesjonalnie/zawodowo fotografią. W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekuni prawni. Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa regulamin V edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.

Nagrody:

• I nagroda – 2.000 zł
• II nagroda – 1.800 zł
• III nagroda – 1.600 zł
• maksymalnie 5 wyróżnień – każde w wysokości 800 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://bip.mazovia.pl/pl/konkursy/odkrywamy-nasze-dziedzictwo-v-edycja-konkursu-fotograficznego.html