V Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny “Społeczeństwo w obiektywie” – do 15 grudnia 2018


Zgłoszenia do 15 grudnia 2018. Instytut Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego ogłaszają V edycję Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego pt. „SPOŁECZEŃSTWO W OBIEKTYWIE”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Zgłoszenie następuje poprzez przesłanie pliku pocztą elektroniczną na adres mailowy: socjologia@whus.pl

Zwycięzcom nagrodzonych zdjęć zostaną przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Po rozstrzygnięciu konkursu najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-socjologii/aktualnoci/v-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-spoeczestwo-w-obiektywie#