VIII Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny – do 31 października 2018


Zgłoszenia do 31 października 2018. Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają VIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

Prace konkursowe można zgłaszać w pięciu kategoriach tematycznych: Człowiek. Natura. Architektura. Ulica. Medycyna. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 6 fotografii, w tym 1 cykl złożony maksymalnie z 3 zdjęć. Fotografie mogą być zgłoszone w dowolnej liczbie konkursowych kategorii. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice. Na konkurs należy zgłosić wyłącznie fotografie w wersji papierowej. Minimalna akceptowana wielkość fotogramu to 30 cm – krótszy bok. Zdjęcia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą do sekretariatu Lubelskiej Izby Lekarskiej do 31 października 2018 r. na adres: Lubelska Izba Lekarska, ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin.

Nagrody:

– Grand Prix.
– I miejsce w każdej kategorii oddzielnie dla lekarzy i studentów.
– Nagrodę specjalną Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej.
– Nagrodę specjalną Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
– Nagrodę specjalną Fujifilm.
– Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.
– Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.
– Fotografie o wysokich walorach artystycznych zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową i opublikowane w katalogu laureatów.

Strona konkursu fotograficznego: kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2018