Przegląd Fotografii Zamojskiej

VIII Przegląd Fotografii Zamojskiej do 30 czerwca 2022


Zgłoszenia do 30 czerwca 2022. VIII Przegląd Fotografii Zamojskiej adresowany jest do fotografów zajmujących się fotografią zawodowo i amatorsko, niezależnie od wieku, doświadczenia i zainteresowań.
VIII Przegląd odbywa się pod hasłem „Tak to widzę” i nie jest ograniczony tematycznie. Głównym jego celem jest integracja i promocja środowiska fotografików działających na terenie Zamojszczyzny.
Przegląd realizowany jest w ramach zadania Zamojska Galeria Fotografii „Galeria Mała” przez Zamojską Grupę Fotograficzną Grupę Twórczą działającą w Stowarzyszeniu Kultura dla Zamościa i Zamojski Dom Kultury. Projekt dofinansowany jest przez Miasto Zamość.

W przeglądzie mogą wziąć udział wszyscy fotografujący bez względu na miejsce zamieszkania.

Nagrody:

Autorzy najlepszych prac otrzymają medale Fotoklubu RP oraz nagrody rzeczowe. Wszyscy autorzy prac przyjętych na wystawę pokonkursową otrzymają dyplom uczestnictwa i katalog wystawy VIII Przeglądu Fotografii Zamojskiej.

Strona konkursu fotograficznego: http://zdk.zamosc.pl/news/1942/viii-przeglad-fotografii-zamojskiej.html