Wielkopolska Press Photo 2019

Wielkopolska Press Photo – do 31 października 2019


Zgłoszenia do 31 października 2019. W konkursie biorą udział osoby mieszkające lub pracujące w woj. wielkopolskim. Zdjęcia mogą pochodzić z dowolnego regionu Polski lub świata. Osoby nie mieszkające lub pracujące w woj. wielkopolskim. mogą brać udział w konkursie, ale tylko pod warunkiem nadesłania prac wykonanych w Wielkopolsce.

Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kw 2018 r oraz w całym 2018 r w pięciu kategoriach tematycznych:
– Wydarzenia,
– Człowiek i jego pasje,
– Życie codzienne,
– Sport,
– Przyroda i ekologia
Każdy autor może przysłać maksymalnie po trzy prace w każdej kategorii (zestaw liczony jest jako jedna praca).

Nagrody:

W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Prix – 2 000. zł.za fotografię lub zestaw zdjęć o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, nie pozbawionej oryginalnej wizji autora, a wykonanej przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie do głównej nagrody Grand Prix zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs.
Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach tematycznych osobno za zdjęcia pojedyncze – 500 zł i osobno za zestaw – 1000 zł. W uzasadnionych przypadkach któraś z nagród może nie zostać przyznana.
Oprócz nagród w każdej kategorii mogą zostać przyznane wyróżnienia fundowane przez partnerów organizacyjnych konkursu. Partnerzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania wyróżnień ani na to, kto je otrzyma.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/wielkopolska-press-photo/wpf-2019/