Wiki Lubi Zabytki

Wiki Lubi Zabytki do 30 września 2020


Zgłoszenia do 30 września 2020. Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego celem jest sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Konkurs jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monuments.

Nagrody:

za najlepsze pojedyncze zdjęcie

nagroda: voucher o wartości 1800 zł
nagroda: voucher o wartości 900 zł
nagroda: voucher o wartości 450 zł

Dodatkowo w tej kategorii zostanie wskazane 7 fotografii wyróżnionych, których autorzy i autorki otrzymają od Wikimedia Polska komplety gadżetów.

za szczególne zaangażowanie w konkurs

nagroda: voucher o wartości 1000 zł
nagroda: voucher o wartości 500 zł
nagroda: voucher o wartości 250 zł

Nagrody specjalne w ramach każdej z kategorii tematycznych

Kategoria I Zabytki Chorzowa i zabytki związane z hutnictwem
Kategoria II
Kategoria III

nagroda: voucher o wartości 400 zł
nagroda: voucher o wartości 300 zł
nagroda: voucher o wartości 100 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki