Wiki Lubi Zabytki

Wiki Lubi Zabytki do 30 września 2021


Zgłoszenia do 30 września 2021. Wiki Lubi Zabytki to otwarty konkurs fotograficzny organizowany przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska, którego celem jest sfotografowanie wszystkich obiektów posiadających status zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazów zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Konkurs jest częścią światowej inicjatywy Wiki Loves Monuments.

– zdjęcia biorące udział w konkursie muszą przedstawiać jeden lub więcej obiektów wpisanych do rejestrów polskich zabytków nieruchomych
– w konkursie mogą wziąć udział zdjęcia wykonane w dowolnym okresie, ale załadowane w Wikimedia Commons w okresie od 1 września 2021 do 30 września 2021
– w opisie fotografii musi znajdować się numer inwentarzowy widocznego na niej zabytku nieruchomego zgodnie z rejestrem lub inny numer jednoznacznie identyfikujący zabytek (np. identyfikator zabytku w Wikidanych).

Nagrody:

za najlepsze pojedyncze zdjęcie:
– nagroda: voucher o wartości 2000 zł
– nagroda: voucher o wartości 1000 zł
– nagroda: voucher o wartości 500 zł

Dodatkowo w tej kategorii zostanie wskazane 7 fotografii wyróżnionych, których autorzy i autorki otrzymają od Wikimedia Polska komplety gadżetów.

Strona konkursu fotograficznego: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wiki_Lubi_Zabytki