Wiki Science Competition

Wiki Science Competition do 20 grudnia 2021


Zgloszenia do 20 grudnia 2021. Wiki Science Competition (WSC) to przygoda, to eksperyment, poszukiwanie i sztuka w jednym! Przestrzeń, gdzie fotografia i sztuka spotyka naukę, gdzie wspólnie budujemy laboratorium niezwykłych fotografii!

WSC to jeden z największych na świecie międzynarodowy konkurs fotograficzny dokumentujący świat nauki. Konkurs odbywa się co 2 lata w dwóch etapach, krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy do udziału wszystkich naukowców, instytucje naukowe oraz miłośników nauki i fotografii, którym bliska jest idea promowania i upowszechniania nauki we współczesnym świecie.

Zdjęcia nadesłane z Polski i przez polskich naukowców prowadzących badania za granicą zostaną ocenione przez jury, a autorzy najlepszych z nich otrzymają atrakcyjne nagrody. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia wezmą także udział w etapie międzynarodowym, w którym jury wybierze najlepsze prace zgłoszone z całego świata obrazujące świat nauki.

Celem Wiki Science Competition jest zachęcanie do tworzenia i dzielenia się twórczością obrazującą świat nauki. Zgłoszone w konkursie pliki, pokazujące m.in. obiekty i efekty badań, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą, pomogą zilustrować tysiące artykułów w różnych wersjach językowych Wikipedii, przyczyniając się w ten sposób do promowania nauki, pracy naukowców i efektów badań naukowych.

Nagrody:

Nagrodami są karty podarunkowe o wartości:
• 1.600 zł – I nagroda
• 1.000 zł – II nagroda
• 800 zł – III nagroda
• 100 zł – wyróżnienia

Strona konkursu fotograficznego: