Wizje Natury 2022

„Wizje Natury 2022” do 11 października


Zgłoszenia do 11 października 2022. Związek Polskich Fotografów Przyrody serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2022”.

Konkurs jest organizowany w celu popularyzacji fotografii przyrodniczej, krzewienia wiedzy o przyrodzie i promowania właściwej wobec niej postawy.

Przedmiotem konkursu są pokazy przedstawiające dziką przyrodę. Dopuszcza się pokazy o tematyce ekologicznej w odniesieniu do dzikiej przyrody. Użycie innych motywów niż dzika przyroda, musi mieć uzasadnienie merytoryczne lub artystyczne. Poprzez pokazy zdjęć należy rozumieć pokazy, w których dźwięk i obraz stanowią nierozerwalną całość.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia.

Nagrody:

• Grand Prix: aparat fotograficzny Canon EOS R7
• I miejsce: aparat fotograficzny Canon EOS R10
• II miejsce: drukarka Canon Pixma G640
• III miejsce: nagrody rzeczowe od partnerów i sponsorów festiwalu

Fundatorem nagrody głównej Konkursu Pokazów Multimedialnych „Wizje Natury 2022” oraz nagród za I i II miejsce jest firma CANON Polska – partner technologiczny Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.zpfp.pl/index.php/2022/08/15/konkurs-wizje-natury-2022/