Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny

XII Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny do 31 października 2023


Zgloszenia do 31 października 2023. Lubelska Izba Lekarska i Uniwersytet Medyczny w Lublinie we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Fotograficznym i Związkiem Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski ogłaszają XII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny.

W konkursie mogą wziąć udział lekarze oraz studenci wydziałów lekarskich i lekarsko-dentystycznych Uniwersytetów Medycznych.

Celem konkursu jest:

• prezentacja twórczości fotograficznej lekarzy i studentów medycyny,
• popularyzacja twórczości fotograficznej w środowisku medycznym,
• inspiracja rozwoju zdolności twórczych.

Kategorie konkursowe:

1. Człowiek.
2. Natura.
3. Architektura.
4. Medycyna.

Nagrody:

• Grand Prix.
• I miejsce w każdej kategorii oddzielnie dla lekarzy i studentów.
• Nagrodę specjalną Prezesa Lubelskiej Izby Lekarskiej.
• Nagrodę specjalną Przewodniczącego Komisji Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie.
• Nagroda specjalna Dyrektora Lubelskiej Izby Lekarskiej
• Nagrodę Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Lubelski.
• Nagrodę Lubelskiego Towarzystwa Fotograficznego.
• Fotografie o wysokich walorach artystycznych zostaną zakwalifikowane na wystawę pokonkursową i opublikowane w katalogu laureatów.

Strona konkursu fotograficznego: https://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2023/