xxx-krajowy-salon-fotografii-artystycznej-zary-2020

XXX Krajowy Salon Fotografii Artystycznej – Żary do 9 października 2020


Zgłoszenia do 9 października 2020. Impreza pod patronatem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Celem konkursu jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej oraz konfrontacja osiągnięć twórców reprezentujących wszystkie kierunki, tendencje oraz techniki fotograficzne.

Ocena prac:

Oceny i kwalifikacji prac do wystawy dokona jury powołane przez organizatorów.
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą podlegały ocenie.

Nagrody:

Grand Prix – 2100 zł oraz Złoty Medal Fotoklubu RP
I nagroda – 1200 zł oraz Srebrny Medal Fotoklubu RP
II nagroda – 900 zł oraz Brązowy Medal Fotoklubu RP
III nagroda – 600 zł
trzy wyróżnienia po – 200 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://dkzary.pl/xxx-krajowy-salon-fotografii-artystycznej-zary-2020/