16. Konkurs Fotograficzny National Geographic

16. Konkurs Fotograficzny National Geographic do 11 października 2020


Zgłoszenia do 11 października 2020. Terytorium wykonywania zdjęć do Konkursu przez Uczestników jest obszar całego świata.

Zdjęcia można zgłaszać w pięciu kategoriach:
• Krajobraz
• Zwierzęta
• Ludzie
• Fotoreportaż (od 5 do 10 zdjęć)
• kategoria specjalna Hydropolis z trzema tematami: „Ocean życia”, „Miasto i woda” oraz „Człowiek i woda”.

Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.

Nagrody:

• Grand Prix: 3.000 zł
• I miejsce w każdej kategorii: 1.500 zł

Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrodytelefonicznie lub drogą poczty elektronicznej do dnia 30 października 2020r. Nagrody zostaną wręczonepodczas gali w Hydropolis we Wrocławiu w dniu 14 listopada 2020 r. Organizator jednak zastrzega, iż w związku z pandemią Covid-19 data gali a także jeżeli gala okażę się niemożliwa do przeprowadzenia sposób wręczenia nagród może ulec zmianie.

Strona konkursu fotograficznego: https://wkf.national-geographic.pl/