Konkurs Fotograficzny Portret

24. Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Portret – do 20 września 2019


Zgloszenia do 20 września 2019. Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury im. K. Iłłakowiczówny w Trzcince zaprasza do udziału w 24 edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Portret”.

Konkurs otwarty jest dla wszystkich fotografujących. Każdy autor może nadesłać dowolną ilość prac w formacie od 20X30 cm do 40X50cm w dowolnej technice. Opłatę za uczestnictwo w wysokości 50 zł należy przesłać na konto BPiCK. Prace należy nadsyłać niepodklejone, w płaskich, sztywnych opakowaniach. Na odwrocie każdego fotogramu należy podać czytelnie imię i nazwisko autora, adres oraz tytuł pracy. Prace nadesłane na konkurs zostaną ocenione przez Jury, w skład którego wejdą artyści fotograficy-członkowie ZPAF, krytycy sztuki i przedstawiciele organizatorów.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyróżnione. Przewiduje się następujące nagrody:
I nagroda 2500zł
II nagroda 1800zł
III nagroda 1200zł
Jury przysługuje prawo innego podziału nagród

Nagrody zostaną wręczone podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w BPiCK. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w trzcianeckiej BPiCK, a następnie w innych galeriach na terenie kraju.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.portret.trzcianka.com.pl/2019/07/09/rusza-portret-xxiv/