Konfrontacje Fotograficzne

42. Konfrontacje Fotograficzne do 31 marca 2024


Zgloszenia do 31 marca 2024. Wystawa konkursowa “Konfrontacje 2024” będzie eksponowana w ramach imprezy: “XLII Konfrontacje Fotograficzne”. Jej celem jest zaprezentowanie aktualnego stanu polskiej fotografii artystycznej.

2. Prace prosimy nadsyłać w formie autorskich zestawów, liczących 3 do 5 zdjęć każdy, w formacie od 24×30 cm do 70×100 cm. Zaleca się dostosowanie formatu zestawów do ram aluminiowych (100 x70cm). Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat. Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Ilość zestawów dowolna. Technika optycznochemiczna mile widziana.

Nagrody:

I nagroda – 5000,- zł
Il nagroda – 4000,- zł
III nagroda – 3000,- zł
Wyróżnienie – 2000,- zł
Dyplomy Rady Artystycznej ZPAF oraz nagrody sponsorów. Nagrody mogą być rzeczowe o w/w wartości. Jury może skorzystać w uzasadnionym przypadku z prawa innego podziału ogólnej puli nagród.

Strona konkursu fotograficznego: http://gtf.com.pl/informacje/regulamin-42-konfrontacji-fptpgraficznych/