A to Polska właśnie

„A to Polska właśnie” do 20 października 2020


Zgłoszenia do 20 października 2020. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Udział jest dobrowolny i bezpłatny.

Zgodnie z głównym hasłem konkursu tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną, a ponadto zawierać się w jednej z niżej podanych kategorii tematycznych:

Kat A „Ludzie w kraju nad Wisłą” (portret, zdjęcie dokumentalne lub reporterskie przedstawiające ludzi w przestrzeni zarówno prywatnej jaki publicznej, na co dzień i od święta, dopuszczalny jest autoportret i selfie )

Kat B „Mieszkańcy Gminy Markowa i ich pasje”– zdjęcia z terenu Gminy Markowa, bądź przedstawiające mieszkańców Gminy Markowa, przy czym jako pasje rozumieć możemy zarówno hobby jak i pracę zawodową)

Kat C „Nasz dziecięcy świat”- prace autorów do lat 15 (zdjęcia przedstawiające zajęcia, rozrywki dzieci, ich zainteresowania itd.)

Nagrody:

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne o łącznej wartości 3500,00 zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.ckgm.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=5&dzialy=5&akcja=artykul&artykul=1344