a-to-polska-wlasnie-2021

„A to Polska właśnie…” do 22 października 2021


Zgloszenia do 22 października 2021. Zgodnie z głównym hasłem konkursu, tematyka prac powinna być związana z naszą Ojczyzną, a ponadto zawierać się w jednej z niżej podanych kategorii tematycznych:

Gmina Markowa, tradycja i zwyczaje – zdjęcia z terenu Gminy Markowa, bądź przedstawiające mieszkańców Gminy Markowa, z naciskiem na kultywowanie lokalnych tradycji.

Polskie tradycje i zwyczaje – zdjęcia przestawiające polskie tradycje i zwyczaje, występujące na terenie całej Polski, jak również zdjęcia Polaków przebywających na emigracji.

Tradycje w naszym domu – prace autorów w wieku do 15 lat.

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wartości 4.000 zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.ckgm.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=5&dzialy=5&akcja=artykul&artykul=1448