Akt w Małym Formacie

Akt w Małym Formacie do 1 lipca 2023


Zgloszenia do 1 lipca 2023. Oczekujemy fotografii przedstawiających piękno ludzkiego ciała.
Fotografie powinny intrygować kształtem, formą, kompozycją, nastrojem, ukazywać piękno kobiecego i męskiego ciała, piękno modeli i modelek.

– Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
– Każdy autor może nadesłać do pięciu prac.
– Technika prac dowolna.
– Format prac wyłącznie 24×30 cm.

Nagrody:

– Grand Prix: medal i 6.000 zł
– I nagroda: 2.500 zł
– II nagroda: 1.500 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://sok.com.pl/akt-w-malym-formacie/