Architektoniczne perły przeszłości

Architektoniczne perły przeszłości do 1 września 2020


Zgłoszenia do 1 września 2020. Głównym celem Konkursu jest pokazanie szeroko rozumianej architektury, będącej świadectwem dziedzictwa północno-wschodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej. Ważne jest zinterpretowanie za pomocą różnych technik fotograficznych obiektów architektonicznych, które były istotne dla społeczności lokalnej, a dziś są ważne ze względu na świadectwo swoich czasów, walory artystyczne, bądź politykę pamięci. Integralnym elementem zgłoszonych prac musi być opis fotografii, zawierający informację o miejscu i czasie jej zrobienia.

Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii przedstawiających zabytki architektury, którą można uznać za dziedzictwo dawnej Rzeczypospolitej. Szczególnie oczekiwane są zdjęcia dokumentujące zamki, pałace, budownictwo sakralne i dwory znajdujące się na terenie dzisiejszej Białorusi, Litwy, Łatgalii (na Łotwie) i Podlasiu (Polska), będące świadectwem pamięci o Wielkim Księstwie Litewskim oraz dokonaniach obywateli II Rzeczypospolitej.

Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace, w tym jeden zestaw!

Nagrody:

Organizator uhonoruje nagrodami finansowymi zdobywców I, II i III miejsca oraz zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień:

I miejsce – 1000 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 700 zł

Nagrodzone oraz wybrane spośród wszystkich nadesłanych przez uczestników prace zostaną zaprezentowane w postaci wielkoformatowej wystawy w Białymstoku!

Strona konkursu fotograficznego: https://www.rodm-bialystok.pl/index.php/32-wyklady-seminaria-spotkania/710-konkurs-fotograficzny-architektoniczne-per%C5%82y-przesz%C5%82o%C5%9Bci