„Drzwi” – Pierwsza Edycja Konkursu o Nagrodę im. Chrisa Schwarza – do 31 grudnia 2018


Zgłoszenia do 31 grudnia 2018. Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie ogłasza 1. edycję Konkursu Artystycznego o Nagrodę im. Chrisa Schwarza.

Chris Schwarz to nieżyjący brytyjski fotograf, założyciel i pierwszy dyrektor Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. Jego intelektualna odwaga, chęć do stawiania najtrudniejszych pytań i wysiłki podejmowane by znaleźć na nie odpowiedzi, zjednoczyły niezliczoną ilość osób i wskazały im nowy sposób rozumienia polsko-żydowskiej historii.

Celem konkursu jest promocja i rozwój sztuki współczesnej a także stworzenie pola do dialogu w obszarze tematyki związanej z historią oraz relacjami polsko – żydowskimi.

Wydarzenie adresowane jest do profesjonalnych artystów plastyków oraz dyplomantów studiów magisterskich uczelni i wydziałów artystycznych posiadających polskie obywatelstwo lub mających status rezydentów długoterminowych zamieszkałych na terenie państwa polskiego.

Jury konkursu przewiduje przyznanie jednej nagrody pieniężnej w wysokości 20 000 PLN dla zwycięskiego projektu a także sfinansowanie jego realizacji oraz prezenatcję w ramach wystawy zorganizowanej w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie.

Temat pierwszej edycji konkursu pt.„Drzwi”, został zainpirowany opowieścią Stanisława Aronsona – polskiego Żyda, ocalałego z Holokaustu, weterana Armii Krajowej, którego historia służy pokazaniu szerszego kontekstu polsko-żydowskich stosunków w czasie II wojny światowej.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.galiciajewishmuseum.org/pl/konkurs