Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii

„Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii” do 6 marca 2023


Zgłoszenia do 6 marca 2023. Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 25 lat.

Cele konkursu:

– pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
– rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:

wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów; lub fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.ddkbronowice.pl/wydarzenia/konkursy/xv-miedzynarodowy-konkurs-fotograficzny-dziela-mistrzow-inspiracja-wspolczesnej-fotografii