Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie”

Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie” do 15 stycznia 2020


Zgłoszenia do 15 stycznia 2020. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich.

Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży problematyką życia społecznego poprzez wytypowanie trzech najlepszych prac (zdjęć) na temat współczesnego społeczeństwa.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa, które nie były w żadnej formie zgłaszane do innych konkursów.

Każdy z uczestników może zgłosić w Konkursie 1 projekt Maksymalnie 3 zdjęcia).

Dopuszcza się zgłoszenia projektów wykonanych przez więcej niż jedną osobę. W takim przypadku osoby startujące w konkursie będą traktowane i oceniane jako zespół. Osoba, która zgłosiła zdjęcie indywidualnie, może być również członkiem zespołu.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Zgłoszenie projektu do konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście i nie naruszają praw osób trzecich.

Najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, na co autorzy zdjęć wyrażają zgodę.

Nagrody:

Strona konkursu fotograficznego: http://www.whus.pl/pl/o-wydziale/instytuty-i-katedry/instytuty/instytut-socjologii/aktualnoci/vi-ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-spoeczestwo-w-obiektywie