Biennale Fotografii Górskiej

XXII Biennale Fotografii Górskiej do 10 lipca 2022


Zgłoszenia do 10 lipca 2022. Zbliża się XXII Biennale Fotografii Górskiej – zapraszamy do udziału!

Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe (max. do 5 fotografii) będą traktowane jako jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.

Uprawnienia uczestników:

1. Każdy autor zgłaszający prace zostanie powiadomiony o werdykcie jury.
2. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma katalog wystawy.
3. Uczestnicy wystawy otrzymają zawiadomienie o dokładnym terminie i miejscu ekspozycji.

Nagrody:

Grand Prix – 6000 zł

I nagroda – 2500 zł
II nagroda – 1500 zł
Nagroda specjalna – wystawa indywidualna na XXIII Biennale Fotografii Górskiej
Nagroda za tematykę karkonoską – ufundowana przez Karkonoski Park Narodowy

Strona konkursu fotograficznego: http://biennalefotografiigorskiej.blogspot.com/