Festiwal Warsaw Photo Days 2018 – temat: MANIPULACJA – do 24 listopada 2018


Zgłoszenia do 24 listopada 2018. Czekamy na realizacje fotograficzne i formy multimedialne z użyciem fotografii i / lub video. W warszawskich galeriach zaprezentowanych zostanie dwanaście wystaw indywidualnych, wyłonionych w drodze otwartego konkursu skierowanego do artystów sztuk wizualnych.
Spośród wyłonionych do prezentacji projektów jury wyłoni laureata konkursu, który otrzyma tytuł GRAND PRIX i nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł (lub równowartość w €). Prace zostaną wyprodukowane przez organizatora z otrzymanych od autorów plików w rozdzielczości umożliwiającej druk.

Tematem piątej edycji Warsaw Photo Days jest MANIPULACJA.

Oczekujemy projektów analizujących wizualnie i problematyzujących temat festiwalu.
Manipulacja jest zjawiskiem powszechnym i ponadlokalnym. Dotyczy życia społecznego, politycznego, reklamy, mediów, a także samego medium fotografii. W ramach konkursu oczekujemy zarówno na projekty podejmujące próbę przyjrzenia się społecznemu zjawisku manipulacji, rozumianej jako forma wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by realizowała cele manipulatora, jak i na cykle fotograficzne / realizacje video / instalacje, które służą lub potencjalnie mogą służyć jako narzędzia manipulacji odbiorcami za pomocą pozornie realnego, a w rzeczywistości znacznie przetworzonego lub wręcz przekłamanego obrazu rzeczywistości. Nie da się ukryć, że jako współczesne społeczeństwa medialne stajemy wobec problemu prób wpływu na naszą świadomość jednostkową i społeczną na niezliczonych obszarach. Zachodzące w tym zakresie procesy i zjawiska są niezwykle interesującym polem do analizy wizualnej dokonanej przez artystów i wymiany poglądów na gruncie międzynarodowym.
Procesy te, z racji skali i coraz większej powszechności, są tym, co powinno wzbudzać zainteresowanie każdego z nas, a zwłaszcza młodego pokolenia twórców i odbiorców kultury ukształtowanego przez nadaktywną rzeczywistość medialną oraz otaczający nas z każdej strony agresywny świat reklamy, polityki i kultury masowej.

Zgłoszenie musi zawierać:
* pdf z proponowanym zestawem zdjęć z konkretnego projektu
(rozdzielczość 72 dpi – objętość pliku do 5 MB) ;
* opis w pdf – max. 1800 znaków, zawierający obligatoryjnie:
opis projektu; informację czy projekt był już prezentowany (jeśli tak, to gdzie) ; proponowane formaty i opis
techniczny; biogram autora; adres www w przypadku pracy wideo; dane teleadresowe (email zwrotny,
nr telefonu, komunikator, adres korespondencyjny).

Strona konkursu fotograficznego: https://zpaf.pl/aktualnosci/program-open-wpd-2018/