Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa

„Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa” do 21 października 2022


Zgłoszenia do 21 października 2022. Temat konkursu organizowanego przez Politechnikę Krakowską im. Tadeusza Kościuszki to: „Gdzie jesteś źródło? Polska, Ukraina, Europa”.

Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca.

Nagrody:

▪ I nagroda 1500,- zł
▪ II nagroda 1200,- zł
▪ III nagroda 1000,- zł

Strona konkursu fotograficznego: https://dni-jp2.upjp2.edu.pl/konkurs-fotograficzny