Konkurs fotograficzny "KADRY architektury" w ramach DoFA`20

Konkurs fotograficzny „KADRY architektury” w ramach DoFA`20 do 10 lutego 2020


Zgłoszenia do 6 listopada 2019. Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do udziału w otwartym, ogólnopolskim konkursie fotograficznym „KADRY architektury”, który będzie rozstrzygany w ramach 9. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA (maj 2020) pod hasłem „Otwarte Miasto”.

Przedmiotem konkursu KADRY architekturyjest fotografia odzwierciedlająca główne założenia 9. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA, który w 2020 r. odbędzie się pod hasłem Otwarte Miasto.Konkurs ma na celu poszukiwanie i odkrywanie miejsc, zdarzeń, przestrzeni czy społeczności,do których odnosi się hasło Festiwalu.Fotografie zgłaszane na konkurs mają być autorską wypowiedzią na temat tworzenia miasta, udziału w tym procesie,a takżelapidarną odpowiedziąna pytanie,czy miasto jest otwarte –na wyzwania,jakie niosą współczesne czasy. Kadry powinny odnosić się nietylko do miasta,ale do wszystkich przestrzeni i społeczności Dolnego Śląska, niezależnie od ich lokalizacji czy statusu,jaki posiadalokalna społeczność, zgodnie z deklaracją, iż otwartość niejedno ma imię.Wskazówką w poszukiwaniach obrazu współczesnejrzeczywistości powinnybyć także deklaracje,którezawiera manifestprogramowy tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu ArchitekturyDoFA. Kryterium doboru miejsc/zdarzeń/przestrzenibędzie przede wszystkim moc oddziaływaniaautorskich spostrzeżeń zawartychwpojedynczymkadrzezdjęcia.

Celem Konkursu KADRY architekturyjest zwrócenie uwagi na zmieniające się w czasie, pod wpływem przeobrażeń gospodarczych, społecznychczy zmian geopolitycznych, dziedzictwo kulturowe Wrocławia i Dolnego Śląska, widziane oczymawspółczesnego obserwatora, oraz wybranie pracy, która najbardziej dobitnie odpowiada na hasło Otwarte Miasto.Hasło festiwalowenawiązuje m.in. do cech miasta deklarowanych w dokumencie pn. StrategiaWrocław 2030,czyli do miasta mądrego, pięknego, zasobnego, które jednoczy i które inspiruje,ze szczególnym naciskiem na jego inspirującąrolę w procesie poszukiwaniasposobów zagospodarowaniaprzestrzenii scenariuszy przemian społecznych.Celem Konkursu jest też zebranie dokumentacjifotograficznej, która zobrazowałaby obecny moment, w którymznajdują się różne przestrzenie, zasiedlająceje społecznościi najbliższe im okolice wraz życiem, które im towarzyszy.

Nagrody:

I miejsce: 1500 zł
II miejsce: 1000 zł
III miejsce: 500 zł

A także nagrody książkowe ufundowane przez SARP O/Wrocław, egzemplarze dwumiesięcznika „ARCH” oraz upominki – gadżety festiwalowa oraz katalog DoFA ’20 z publikacją nagrodzonych prac.

Strona konkursu fotograficznego: