Klimaty Wisły

Klimaty Wisły do 15 sierpnia 2022


Zgloszenia do 15 sierpnia 2022. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu , biorąc pod uwagę m.in. jakość, oryginalność oraz kreatywność nadesłanych fotografii, wyłaniając trzech finalistów.

W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za zgodą pisemną rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna, Organizator dopuszcza ingerencję graficzną.

Nagrody:

Za Grand Prix Konkursu: 1000 zł
Za 2 miejsce: 700 zł
Za wyróżnienie: 500 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://fotografiapolska.pl/konkurs-klimaty-wisly/