Konkurs Fotograficzny „Kocham zwierzęta, bo

Konkurs Fotograficzny „Kocham zwierzęta, bo…” do 5 czerwca 2020


Zgłoszenia do 5 czerwca 2020. Organizatorem Konkursu jest: Industrialne Centrum Kultury w Rybniku- Niewiadomiu.

Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do wykorzystania fotografii przez Organizatora, a wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnienie. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do Konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie podając dane autora (imię i nazwisko).

Celem Konkursu jest:
– przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka,
– uwrażliwienie na ich los,
– przypomnienie o konieczności dobrego traktowania i opiekowania się zwierzętami,
– upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Ogłoszenie wyników: 19 czerwca 2020 r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Wyniki i nagrodzone fotografie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Industrialnego Centrum Kultury oraz przekazane do lokalnych mediów.

Nagrody:

1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu.
Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.
2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.dkniewiadom.eu/wydarzenia/zobacz/Kocham-zwierzeta,-bo—-IX-edycja