Konfrontacje Fotograficzne

Konfrontacje Fotograficzne do 4 kwietnia 2020


Zgłoszenia do 4 kwietnia 2020. Organizatorem konkursu jest Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne.

Do konkursu można zgłaszać zestawy złożone z 3-5 zdjęć.

Temat dowolny. Ważne jest, aby zestaw nie był zbiorem przypadkowych zdjęć o różnej tematyce wykonanych różną techniką. Zestaw powinien stanowić jednolitą kompozycję na wybrany temat.

Należy dążyć do zachowania jednego formatu wszystkich zdjęć w zestawie, o ile koncepcja autorska nie uzasadnia innego potraktowania. Liczba zestawów dowolna. Technika optyczno-chemiczna mile widziana.

Format zdjęć: od 24 x 30 cm do 70 x 100 cm. Prace należy przesyłać pocztą na adres Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Nagrody:

• I nagroda: 4.000 zł
• II nagroda: 3.000 zł
• III nagroda: 2.000 zł
• wyróżnienie: 1.000 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2692283470851485