A co z wartościami

Konkurs fotograficzny „A co z wartościami?” – do 10 września 2019


Zgłoszenia do 10 września 2019. Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” oraz Fundacja OK.ART zapraszają do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Przedmiotem konkursu dla artystów urodzonych po 31 grudnia 1983 roku jest stworzenie pracy malarskiej lub fotograficznej dotyczącej próby docierania do uniwersalnych, absolutnych wartości. Chcemy, aby konkurs stał się przyczyną do poszukiwania autentycznego poszukiwania nierelatywnej prawdy i szukania odpowiedzi o wartości w dzisiejszych czasach. Założeniem konkursu jest zachęcenie młodych artystów do próby rozważenia w swych pracach pytania o „rzeczy ważne”.

Warunki pracy konkursowej:
– dowolna technika przy zachowaniu formy obrazu lub fotografii,
– fotografie lub cykl fotografii w wymiarach do 150 x 100 cm,
– obraz o wymiarach do 160 x 100 cm,
– obraz akwarela o wymiarach do 100 x 70 cm,
– prace muszą być autorskimi pracami uczestników,
– każdy uczestnik może zgłosić do trzech prac konkursowych.

Nagrody:

W konkursie przyznawane są nagrody pieniężne w wysokości:
– 6000 zł brutto za I miejsce w kategorii malarstwo,
– 6000 zł brutto za I miejsce w kategorii fotografia,
– 4000 zł brutto za II miejsce w kategorii malarstwo,
– 4000 zł brutto za II miejsce w kategorii fotografia,
– 2000 zł brutto za III miejsce w kategorii fotografia,
– 2000 zł brutto za III miejsce w kategorii fotografia,
– 1000 zł brutto I wyróżnienie w kategorii malarstwo,
– 1000 zł brutto I wyróżnienie w kategorii fotografia,
– 1000 zł brutto II wyróżnienie w kategorii malarstwo,
– 1000 zł brutto II wyróżnienie w kategorii fotografia,
– 1000 zł brutto III wyróżnienie w kategorii malarstwo,
– 1000 zł brutto III wyróżnienie w kategorii fotografia.

Nagrodzone prace będą eksponowane na wernisażu, w czasie którego zostaną wręczone nagrody, a następnie na wystawie w Centrum Historii Zajezdnia.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są za pomocą Formularza, który należy przesłać drogą elektroniczną na adres konkurs@zajezdnia.org.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.zajezdnia.org/aktualnosci-artykul/a-co-z-wartosciami-konkurs-dla-mlodych-artystow-4