Biało-czerwona w obiektywie

Konkurs fotograficzny „Biało-czerwona w obiektywie” – do 10 września 2019


Zgłoszenia do 10 września 2019. Zapraszamy do udziału w organizowanym przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej Konkursie Fotograficznym „Biało-czerwona w obiektywie”! Do udziału można zgłosić prace, których tematyka inspirowana jest polskimi barwami narodowymi.

Konkurs odbędzie się bez podziału na grupy wiekowe i poziom zaawansowania uczestników, ale z podziałem na dwie kategorie: fotografia artystyczna i fotografia reporterska. Każdy uczestnik może nadesłać prace w obu kategoriach.

Zdjęcia w wersji elektronicznej oraz skan wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia przesyłać należy na adres bialoczerwona@ron.mil.pl. Oryginał zgłoszenia należy natomiast wysłać na adres Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej ul. Nieświeska 54/56 03-867 Warszawa.

Konkurs „Biało-czerwona w obiektywie” objęty został patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej.

Nagrody:

Rada Artystyczna przyzna:
a) Grand Prix Konkursu,
b) nagrody I stopnia w każdej kategorii,
c) nagrody specjalne,
d) kwalifikacje do Wystawy Pokonkursowej.

Rada Artystyczna oceni walory estetyczne obrazu, kompozycję i zgodność z tematem Konkursu. Zwróci uwagę na umiejętność wykorzystania świadomości obrazu, światła i chwili. Uwzględnione zostaną również walory techniczne zgłoszonych zdjęć.

Strona konkursu fotograficznego: http://wceo.com.pl/sample-sites-2/wydarzenia/2020-konkurs-fotograficzny-bialo-czerwona-w-obiektywie.html