Konkurs fotograficzny BIEBRZAŃSKIE SSAKI

Konkurs fotograficzny „BIEBRZAŃSKIE SSAKI” – do 3 marca 2019


Zgłoszenia do 3 marca 2019. Biebrzański Park Narodowy zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym „BIEBRZAŃSKIE SSAKI”. Prosimy o nadsyłanie zdjęć przedstawiających wizerunek biebrzańskich ssaków. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest adresowany do pasjonatów biebrzańskiej przyrody. Szczegółowe wymagania dotyczące prac oraz wartość przyznanych nagród określa regulamin konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone 30 marca 2019 r. podczas Wszechnicy Biebrzańskiej.

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, za wyjątkiem członków Komisji Konkursowej oraz pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego.3.Jeden uczestnik konkursu nadsyła maksymalnie 3 fotografie.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

W konkursie mogą wziąć udział jedynie fotografie przedstawiające wizerunek ssaków i dotąd niepublikowane w książkach oraz czasopismach, nienagradzane w innych konkursach i będące oryginalnymi fotografiami Autora.

Nagrody:

Zostaną przyznane trzy główne nagrody(za I miejsce –nagroda o wartości 400 zł, za II miejsce nagroda o wartości 300 zł i za III miejsce nagroda o wartości 250 zł) oraz wyróżnienia.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.biebrza.org.pl/1110,konkurs-fotograficzny-biebrzanskie-ssaki