Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki

Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki” do 31 sierpnia 2020


Zgłoszenia do 31 sierpnia 2020. Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki”ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii zabytkówmaterialnych.Dla potrzeb konkursu, za podstawę określenia zabytku, przyjmuje się wykładnię:„ZABYTEK-nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową”.

Tematem przewodnim bieżącej edycji konkursu są: „Zabytki Świata”.Nadesłanena konkursprace mogą dotyczyć zabytków zlokalizowanych w dowolnym kraju.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział obywatele polscy oraz cudzoziemcy, pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

Nagrody:

Jury ma prawo przyznać następujące nagrodygłówne:
I nagroda = albumoraz nagroda pieniężna;
II nagroda = album oraz nagroda pieniężna;
III nagroda = album oraz nagroda pieniężna.Jury ma prawo przyznać 3 wyróżnienia.
Pula nagród pieniężnych wynosi 4.500,-PLN. Nagrody będą wypłacone w PLN lub równowartość w EURO według średniego kursu NBP.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.ztf.pl/biennale/