Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku nad Czarną Wodą”

Konkurs fotograficzny „Cztery pory roku nad Czarną Wodą” – do 27 października 2019


Zgłoszenia do 27 października 2019. Organizatorem konkursu jest Izba Regionalna Ziemi Świeckiej (OKSiR w Świeciu).

Temat konkursu brzmi: „CZTERY PORY ROKU NAD CZARNĄ WODĄ” i jest ściśle związany z dziedzictwem przyrodniczym tytułowej Czarnej Wody, czyli rzeki Wdy. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej zgodnej z tematem konkursu. W konkursie mogą brać udział wszystkie zainteresowane osoby. Nie obowiązuje limit wiekowy. Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 fotografie.

Nagrody:

Wyłonione i nagrodzone w konkursie prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.oksir.eu oraz na fan page Izby Regionalnej Ziemi Świeckiej i Zamku w Świeciu na portalu Facebook.

Spośród Uczestników zostanie wyłonionych co najmniej sześciu laureatów: zdobywca nagrody głównej, drugiej i trzeciej nagrody oraz trzy wyróżnienia.

Nagrodą główną w Konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 500 złotych. Druga nagroda w konkursie to nagroda pieniężna w kwocie 300 złotych. Trzecią nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w kwocie 100 złotych. Laureaci wyróżnień w konkursie otrzymają nagrody książkowe.

Każdy laureat Konkursu otrzyma także dyplom i pakiety gadżetów od partnerów Konkursu: Gminy Świecie, Starostwa Powiatowego w Świeciu i Wdeckiego Parku Krajobrazowego

Uczestnicy nagrodzeni i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o tym fakcie drogą e-mailową lub telefoniczną.

Strona konkursu fotograficznego: http://extraswiecie.pl/wydarzenie/konkurs-fotograficzny-cztery-pory-roku-nad-czarna-woda