Well with Nature

Konkurs fotograficzny EEA: „Well with Nature” do 1 października 2022


Zgłoszenia do 1 października 2022. Celem Europejskiego Zielonego Ładu oraz planu działania UE na rzecz eliminacji zanieczyszczeń jest poprawa stanu przyrody w Europie i stworzenie środowiska wolnego od toksyn – nieszkodliwego dla zdrowia ludzi i dla ekosystemów. Nasze zdrowie, jakość życia i dobre samopoczucie są nierozerwalnie związane z czystym środowiskiem.

Konkurs fotograficzny EEA „Well with Nature” podkreśla nasze przywiązanie do natury, to, jak bardzo o nią dbamy, i jej wpływ na nasze zdrowie emocjonalne i fizyczne. Konkurs ma służyć podniesieniu świadomości o korzyściach, jakie wszyscy możemy czerpać z działań na rzecz strategii „zero zanieczyszczeń”.

Zasady są proste. Prześlij nam do pięciu Twoich najlepszych zdjęć przyrodniczych w dowolnej z czterech kategorii konkursowych: powietrze, woda, ziemia, dźwięk.

Aby wziąć udział w konkursie, należy mieć ukończone 18 lat. Konkurs jest otwarty dla obywateli 32 państw EEA i sześciu krajów współpracujących, w tym 27 państw członkowskich UE, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii, Turcji, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Kosowa*, Czarnogóry, Macedonii Północnej i Serbii.

Nagrody:

Zwycięzca każdej kategorii konkursowej otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 Euro. Dodatkowe nagrody przyznawane są dla najlepszej fotografii przesłanej przez młodego autora oraz dla ulubionego zdjęcia publiczności.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.eea.europa.eu/pl/highlights/konkurs-fotograficzny-eea-2022-201ewell