Konkurs fotograficzny Fotosnajper Roku 2018 – do 15 stycznia 2019


Zgłoszenia do 15 stycznia 2019. Organizator ogłasza otwarty Konkurs fotografii przyrodniczej – nieograniczonych czasem wykonania zdjęć dzikiej przyrody – dla wszystkich pełnoletnich fotografujących; amatorów sztuki fotografii oraz profesjonalistów.

Celem Konkursu „Fotosnajper Roku 2018” jest wyłonienie i nagrodzenie maksymalnie 10 (dziesięciu) najlepszych merytorycznie i artystycznie fotografii dzikiej przyrody spośród wszystkich nadesłanych do Konkursu Zdjęć Konkursowych.

Zdjęcia Konkursowe powinny utrwalać i przekazywać piękno i różnorodność dzikiej przyrody; miejsc, obiektów oraz ich naturalnych zachowań (roślin, zwierząt, krajobrazów), jednocześnie posiadając najwyższe walory artystyczne i techniczne oraz przedstawiać odważne i nowatorskie podejście do tematu.

Zgłoszenie do Konkursu oraz Uczestnictwo w Konkursie są bezpłatne.

Do Konkursu nie można zgłaszać:
– zdjęć przedstawiających zwierzęta gospodarskie, zwierzęta domowe, hodowane, oswojone oraz uprawiane rośliny;
– zdjęć, których głównym tematem nie jest dzika przyroda;
– zdjęć, które były wcześniej nagradzane lub wyróżniane w jakimkolwiek konkursie krajowym lub międzynarodowym.

Nagrody:

GRAND PRIX: DO 2000 PLN + STATUETKA + DYPLOM

Strona konkursu fotograficznego: https://www.fotosnajper.com