Konkurs Fotograficzny „Geologia w obiektywie”

Konkurs Fotograficzny „Geologia w obiektywie” – do 30 czerwca 2019


Zgłoszenia do 30 czerwca 2019. W konkursie nagrodzone zostaną fotografie służące promocji polskiej geologii, dziedzictwa geologicznego i różnorodności form geologicznych.

Celem konkursu jest rozwój wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi i merytorycznymi oraz prace ukazujące niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.

Konkurs podzielony jest na 3 kategorie:

– Geologia w polskim krajobrazie,
– Polskie stanowiska geologiczne,
– Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce.

Nagrody:

– Nagroda główna w wysokości 1000 PLN,
– Nagroda za zajęcie I miejsca w danej kategorii w wysokości 500 PLN,
– Nagroda za zajęcie II miejsca w danej kategorii w wysokości 300 PLN,
– Nagroda za zajęcie III miejsca w danej kategorii w wysokości 200 PLN,
– W każdej z kategorii może zostać przyznana nagroda dodatkowa za wyróżnienie za wyróżnienie pracy – w wysokości 100 PLN.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.gov.pl/web/srodowisko/geologia-w-obiektywie