Konkurs fotograficzny HANSEartWORKS 2019 – do 30 listopada 2018


Zgłoszenia do 30 listopada 2018.
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym HANSEartWORKS 2019 pod hasłem „Tradycja i teraźniejszość”. W ubiegłym roku jedną z laureatek została stargardzianka Anna Hibner – Cierpicka.

Zdjęcoia stargardzianki przedstawiające seniorów w mieście przyszłości znalazły się na wystawie w Rostocku podczas Dni Hanzy, których to miasto było organizatorem

Organizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Miasto Pskow, gospodarz XXXIX Międzynarodowych Dni Hanzy. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy członkowie Związku Hanzy, w tym także Miasto Stargard. Spośród zgłoszonych projektów wybrane zostaną 3, które wezmą udział w kolejnym etapie konkursu w Pskowie.
Komisja konkursowa w Pskowie wyłoni 20 autorów najlepszych projektów z różnych krajów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w obchodach XXXIX Międzynarodowych Dni Hanzy. Jednym z wydarzeń będzie wystawa zwycięskich prac i spotkanie z ich autorami.

Warunki udziału w projekcie:

– Wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formacie PDF lub JPG.
– Przesłanie 15-20 fotografii w formie elektronicznej w formacie JPG, BMP lub TIF (jak najlepszej jakości) o rozdzielczości przynajmniej 3000 Pixel oraz podanie tytułu serii. Dopuszcza się komputerową obróbkę zdjęć. Zdjęcia należy przesłać jako prezentację Slide-Show (150 sekund) wraz z propozycją podkładu muzycznego. Główną fotografię serii należy przesłać oddzielnie.
– Przesłanie krótkiego opisu pomysłu artystycznego (max. 1800 znaków w formacie PDF).
– Przesłanie opisu dorobku zawodowego (max. 1800 znaków w formacie PDF).

Zgłoszenia w języku angielskim, niemieckim lub rosyjskim można przesyłać do 30 listopada 2018 r. na adres a.keszka@um.stargard.pl lub dostarczyć osobiście nośnik USB do Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Stargardzie, przy ul. Czarnieckiego 17.
Wszystkie osoby biorące udział w konkursie zostaną powiadomione o jego wynikach drogą mailową.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.stargard.pl/aktualnosci/main/KONKURS-FOTOGRAFICZNY-HANSEartWORKS-2019