23. Biennale Fotografii w Technikach Fotograficznych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu

23. Biennale Fotografii w Technikach Fotograficznych i Cyfrowym Przetwarzaniu Obrazu do 31 sierpnia 2021


Zgłoszenia do 31 sierpnia 2021. Biennale ma na celu prezentację technik fotograficznych uznawanych za „szlachetne” oraz prezentację możliwości kreacji obrazu fotograficznego poprzez zastosowanie komputera.

Ustanawia się dwie kategorie:
I – techniki fotograficzne „szlachetne”
II – cyfrowe przetworzenie obrazu fotograficznego.

Jeden autor może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii, prace mogą być nadesłane jako zdjęcia pojedyncze oraz jako zestawy składające się z maksymalnie trzech zdjęć i będą one traktowane jako jedna pojedyncza praca.

Nagrody:

GRAND PRIX
oraz trzy równorzędne wyróżnienia
Łączna pula nagród: 5 000 zł.
Jury zastrzega sobie również inny podział nagród niż wyżej wymieniony.

Laureat GRAND PRIX zostanie zaproszony do zaprezentowania swoich prac na wystawie indywidualnej w Galerii PIK w 2022 roku.

Strona konkursu fotograficznego: https://ockostrow.pl/remis-23-biennale-fotografii-w-technikach-fotograficznych-i-cyfrowym-przetwarzaniu-obrazu/