Legenda Morska w Obiektywie

Konkurs fotograficzny Legenda Morska w Obiektywie – do 30 sierpnia 2019


Zgloszenia do 30 sierpnia 2019. Zapraszamy do udziału w najnowszej edycji konkursu fotograficznego Legenda Morska Gdyni. Konkurs jest organizowany od czterech lat, zaś jego ideą jest kreatywne zaangażowanie turystów przyjeżdżających do Gdyni oraz samych mieszkańców, w tym pasjonatów szeroko pojętej tematyki morskiej związanej z Gdynią.
W tym roku pierwszym etapem konkursu jest fotoreportaż (lub wybrany pojedynczy kadr), z flagowego wydarzenia morskiego Gdyni – Święta Morza 21-30 czerwca.

Zdjęcia laureatów zostaną zaprezentowane na wystawie w Gdyńskim Centrum Filmowym, a także na portalach miejskich oraz Partnerów projektu (m.in. Muzeum Marynarki Wojennej)

Kategorie konkursowe:
A. ŚM – „Święto Morza” – specjalna kategoria z okazji tegorocznej edycji Święta Morza 22-30 czerwca 2019 r.

B. PM – Praca i Morze – kadry obrazujące pracę związaną z morzem, w tym ludzi i pracę związaną z szeroko pojętą gospodarką morską (np. stocznie, szkutnictwo, rybołówstwo, okrętownictwo, badania morskie, żegluga morska), a także przemysłami kreatywnymi, nauką i edukacją (bursztynnicy, nurkowie – badania morskie itp.)

C. WKM – Wakacje Morskie Gdyni – wypoczynek letni w Gdyni, w tym związany z morzem, w tej kategorii można nadsyłać także zdjęcia związane z rekreacją oraz letnią edukacją morską.

D. LM – Legendarne miejsca – atrakcje morskie Gdyni związane z historią, w tym ujęte w sposób zaskakujący, twórczy.

E. PŻ – fotoreportaż sportowo – żeglarski, od 3 do 5 zdjęć w kategorii.

F. HP – Horyzonty, panoramy morskie oraz miejsko-morskie, miejsko-portowe.

Nagrody:

W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody główne:
• I nagroda: 1 000 zł na zakupy w sklepie fotograficznym
• II nagroda: bilet dla dwóch osób na rejs promem do Szwecji
• III nagroda: bilety do atrakcji gdyńskich (Centrum Experyment, Muzeum Emigracji, ORP Błyskawica, Muzeum Marynarki Wojennej, Dar Pomorza)

Autorzy najlepszych zdjęć w poszczególnych kategoriach otrzymają zestawy pamiątek oraz bilety do atrakcji turystycznych Gdyni.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.legendamorska.pl/aktualnosci/aktualnosc/item/konkurs_legenda_morska_w_obiektywie_2019/nocache.html