Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2024”

Konkurs fotograficzny „Mój Gdańsk 2024” do 31 października


Zgłoszenia do 31 października 2024. Celem Konkursu jest promowanie dokumentacji fotograficznej współczesnego Miasta Gdańska wykonywanej przez Uczestników konkursu, a także włączenie nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć do zbiorów
muzealnych/archiwum Organizatora, z zachowaniem osobistych praw autorskich Uczestników.

Fotografie mogą być wykonane analogowo (dopuszczalne są techniki specjalne/szlachetne, o ile nie wpływają na wartość dokumentacyjną samego zdjęcia; w takim wypadku należy w pierwszej kolejności przesłać reprodukcje cyfrowe odbitek/skany negatywów), oraz cyfrowo. Dla zdjęć cyfrowych dozwolona jest obróbka polegająca jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, tonowaniu, czyli zabiegi odpowiadające czynnościom wykonywanym w tradycyjnej ciemni fotograficznej.
Niedopuszczalne są wszelkie inne zmiany jak: zniekształcenia, opracowania, czy fotomontaż. Wynika to z tego, iż Muzeum Gdańska preferuje zdjęcia mające wartość dokumentacyjną, zaś dodatkowe zabiegi plastyczne wartość tę mogą obniżyć lub zniwelować całkowicie.

Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
a. Ludzie – portrety zarówno tych zwykłych jak i całkiem niezwyczajnych mieszkańców Gdańska;
b. Wydarzenia– uwiecznione ważne dla miasta lub autora fotografii chwile;
c. Dzielnice – zdjęcia pokazujące Gdańsk taki, jakiego nie znajdzie się w przewodniku turystycznym czy też na pocztówkach. Mniej znane dzielnice, miejsca znajdujące się poza historycznym centrum.

Nagrody:

• I miejsce – 1.000 zł
• II miejsce – 500 zł
• III miejsce – 250 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://muzeumgdansk.pl/odkryj-gdansk-przez-historie/szczegoly/news/regulamin-v-edycji-2024/