Konkurs Fotograficzny Polska - konteksty

Konkurs Fotograficzny „Polska – konteksty” do 7 lutego 2020


Zgłoszenia do 7 lutego 2020. Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących. Uczestnik musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.

Celem konkursu jest zachęta do twórczej wypowiedzi za pomocą fotografii.

Temat konkursu „Polska-konteksty” należy przedstawić poprzez fotografie o charakterze dokumentalnym lub reportażowym. Nadsyłane prace mogą przedstawiać osoby, miejsca lub zdarzenia; powinny dotyczyć polskiej rzeczywistości społeczno-kulturowej i mieć walor informacyjno-poznawczy. Interesuje nas obraz współczesnej Polski, który wyłoni się z nadesłanych prac. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonane fotografii na terenie Polski.
Prosimy nie przysyłać zdjęć przyrodniczych.

Nagrody:

Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe. Łączna pula nagród wynosi łącznie co najmniej 6 000, 00 zł (sześć tysięcy złotych). O podziale nagród zadecyduje jury.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.ckis.konin.pl/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-polska-konteksty/