Pruszcz zatrzymany w kadrze 2019

Konkurs fotograficzny „Pruszcz zatrzymany w kadrze 2019” – do 31 maja 2019


Zgłoszenia do 31 maja 2019. Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego „Pruszcz zatrzymany w kadrze”. Celem konkursu jest próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie różnych spojrzeń na miasto Pruszcz Gdański oraz pokazanie miasta takim, jakim widzą go mieszkańcy i turyści.

Konkurs trwa od momentu ogłoszenia do 31 maja 2019 r. Prace w kopercie z dopiskiem „Pruszcz zatrzymany w kadrze” należy nadesłać w terminie do 31 maja 2019 na adres: Urząd Miasta Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdański lub dostarczyć osobiście do Referatu Współpracy i Promocji, pokój 37 w Urzędzie Miasta. Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć oddzielną, zaklejoną kopertę zawierającą dane: imię, nazwisko, adres i numer telefonu.

Prace fotograficzne należy złożyć w formie papierowej i w wersji elektronicznej. Prace mogą być wykonane dowolną techniką, ale muszą spełniać następujące kryteria:

– forma papierowa: dowolny format wydruku nie mniejszy jednak niż format A4 (minimum 297 mm na dłuższym boku zdjęcia), wydruk na dowolnym papierze;

– wersja elektroniczna: format zapisu „jpg” lub „tiff” z minimalną kompresją, rozmiar zdjęcia w pliku powinien być możliwie duży, minimum 4000 px na dłuższym boku, najlepiej by rozdzielczość wynosiła 300 dpi, zdjęcia powinny być zapisane na płycie CD lub DVD z podaniem nazwiska autora oraz ze wskazaniem miejsca wykonania zdjęcia.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane uczestnikom. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

Przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł, nagroda za drugie miejsce wynosi 750 zł, a za trzecie miejsce 500 zł. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody rzeczowe. Wręczenie nagród nastąpi na sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański, która odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.pruszcz-gdanski.pl/plik,1875,regulamin-konkursu.pdf