Konkurs fotograficzny „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”

Konkurs fotograficzny „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego” – do 6 maja 2019


Zgłoszenia do 6 maja 2019. Tematem Konkursu jest„Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.2.Do udziału w Konkursie dopuszczone zostaną prace fotograficzne wykonane techniką cyfrową, które przedstawiać będą lub łączyć w sobie walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa kujawsko–pomorskiego.

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych fotografii interpretujących temat w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujących najwyższą jakość techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną.
Wybrane prace zostaną umieszczone w publikacjach wydanych przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które:
a) zostały wykonane nie wcześniej niż rok przed ogłoszeniem Konkursu,
b) nie zwyciężyły i nie zostały wyróżnione w żadnym innym Konkursie,
c) nie przedstawiają obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
d) nie naruszają praw ani dóbr osobistych jakichkolwiek osób trzecich,
e) nie naruszają prawa ani dobrych obyczajów.

Nagrody:

Spośród autorów zwycięskich prac Jury Konkursu wyłoni osoby, którym przyzna:
a) Grand Prix Konkursu – nagrodę rzeczową o wartości 2.000 zł,
b) I miejsce – nagrodę rzeczową o wartości 1.700 zł,
c) II miejsce – nagrodę rzeczową o wartości 1.500 zł,
d) III miejsce – nagrodę rzeczową o wartości 1.000 zł,
e) wyróżnienia – 6 nagród rzeczowych o wartości po 300 zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl