Pszczoła i jej otoczenie

Konkurs fotograficzny „Pszczoła i jej otoczenie” – do 1 lipca 2019


Zgloszenia do 1 lipca 2019. Po raz kolejny organizujemy konkurs fotograficzny, którego hasłem jest: „Pszczoła i jej otoczenie”.

Zapraszamy do udziału w nim profesjonalistów i amatorów, dorosłych, którzy swoje twórcze natchnienie odnajdą na łonie natury. Podglądajcie pszczoły na kwiatach, odwiedzajcie pasieki, obserwujcie pszczelarzy przy pracy.
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać do 5-ciu fotografii. Minimalny format prac to 30 x 40 cm.
Każda fotografia powinna zawierać umieszczony na odwrocie czytelny opis zawierający: imię i nazwisko autora, adres, telefon kontaktowy i tytuł pracy.
Mile widziany będzie dodatkowy opis: miejsce wykonania zdjęcia, nazwa fotografowanego obiektu lub inne istotne informacje, na przykład nazwę kwiatów, na których przysiadły pszczoły w trakcie robienia zdjęcia przez fotografa.

Fotografie wraz ze spisem prac należy przesłać w dobrze zabezpieczonych, sztywnych opakowaniach z dopiskiem „KONKURS FOTOGRAFICZNY” na adres:
Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik sp. z o.o.,
33-331 Stróże 235.

Nagrody:

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:
I nagroda – 2 500 zł,
II nagroda – 1 500 zł,
III nagroda – 1 000 zł,
oraz wyróżnienia rzeczowe

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi podczas otwarcia wystawy pokonkursowej prezentowanej podczas XXVIII „Biesiady u Bartnika”. tj. 7.07.2019. Wyniki podane zostaną wcześniej na fanpage’u Sądeckiego Bartnika.

Strona konkursu fotograficznego: https://bartnik.pl/konkurs-fotograficzny-5/