Społeczeństwo w obiektywie

Konkurs Fotograficzny „Społeczeństwo w obiektywie” do 17 grudnia 2023


Zgloszenia do 17 grudnia 2023. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży problematyką życia społecznego poprzez wytypowanie trzech najlepszych prac (zdjęć) na temat współczesnego społeczeństwa.

Konkurs jest skierowany wyłącznie do uczniów szkół średnich.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zdjęcia własnego autorstwa, które nie były w żadnej formie zgłaszane do innych konkursów.

Każdy z uczestników może zgłosić w Konkursie maksymalnie trzy zdjęcia.

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.

Nagrody:

Zwycięzcom Konkursu (trzy pierwsze miejsca) – autorom nagrodzonych Zdjęć – zostanie przyznana nagroda rzeczowa.

Najciekawsze zdjęcia opublikowane zostaną po rozstrzygnięciu konkursu na stronie internetowej Organizatora oraz podczas wystawy pokonkursowej, która będzie eksponowana na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

Strona konkursu fotograficznego: https://soc.usz.edu.pl/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-spoleczenstwo-w-obiektywie/