Konkurs fotograficzny: Stocznia. Drugie Zycie

Konkurs fotograficzny: Stocznia. Drugie Zycie do 14 sierpnia 2023


Zgłoszenia do 14 sierpnia 2023. Od początku istnienia przemysłu okrętowego w Gdańsku stocznia stanowiła inspirację dla artystów, a od końca XIX wieku chętnie uwieczniana jest także na zdjęciach. Dzisiaj krajobraz dawnego zakładu z majestatycznymi dźwigami i przemysłowymi halami jest ikoną miasta i jednym z jego najbardziej popularnych motywów fotograficznych.

Teren dawnej Stoczni Gdańskiej ulega dynamicznym zmianom, stając się nowoczesną i atrakcyjną dzielnicą miasta, a także magnesem dla turystów z całego świata. Poprzez konkurs chcemy pokazać stocznię jako miejsce, którego bogate dziedzictwo jest tłem dla rodzącego się tutaj nowego życia.

Celem konkursu jest:
1) Wyłonienie i nagrodzenie autorów najlepszych zdjęć zgodnie z kategoriami określonymi w rozdziale VI regulaminu;
2) Popularyzacja wiedzy na temat bogatego dziedzictwa Stoczni Gdańskiej;
3) Rozbudzanie świadomości na temat roli i skali gdańskiego przemysłu okrętowego;
4) Zwiększenie zainteresowania i zaangażowanie społeczeństwa w zmiany zachodzące na obszarze dawnej Stoczni Gdańskiej;
5) Promocja wystawy czasowej STOCZNIA | CZŁOWIEK. PRZEMYSŁ. MIASTO prezentowanej w Europejskim Centrum Solidarności;
6) Promocja działalności Europejskiego Centrum Solidarności;
7) Wzbogacenie zbiorów Europejskiego Centrum Solidarności o współczesne zdjęcia terenów dawnej Stoczni Gdańskiej.

Nagrody:

a) Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego (Grand Prix) za najlepszą pracę konkursową spośród wszystkich nadesłanych
w wysokości 4000 zł;
b) Nagrody w pięciu kategoriach konkursowych opisanych w rozdziale VI regulaminu:
• I miejsce w wysokości 3000 zł;
• II miejsce w wysokości 1000 zł;
• III miejsce w wysokości 500 zł.

Strona konkursu fotograficznego: https://ecs.gda.pl/konkurs-foto/