Sztuka na talerzu

Konkurs fotograficzny „Sztuka na talerzu” do 15 marca 2024


Zgłoszenia do 15 marca 2024. Opowiedz nam swoją historię. Niech twoja kuchnia stanie się miejscem eksperymentów. Zadaniem w konkursie jest wykonanie kompozycji nawiązującej do dzieła znanego artysty, przy użyciu jedzenia oraz wszelkich produktów spożywczych i sfotografowanie jej.

Najlepsze fotografie zostaną wybrane przez Komisję Konkursową. Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę oryginalność, ciekawość, jakość wykonania, podejście do tematu, walory artystyczne itp. 
O ilości nagrodzonych prac zadecyduje Komisja.

Nagrody:

Autorom najlepszych prac konkursowych przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.raszart.online/sztukanatalerzu